Qigong mit Prof. Hu Xiaofei in Köln

Prof. Hu Xiaofei am 23.11.2016 in Köln